Copyright © 2008 Mirre - Tel. 0591-580002 - All Rights reserved
Nieuws
Opleiding Kinder- en Jeugdbegeleider
Op 29 sept 2011 start onze opleiding Kinder- en Jeugdbegeleider weer. Deze opleiding is bedoeld om eenderzijds je eigen 'kindstukken" te transformeren en via deze weg kinderen en jeugd leren te begeleiden. Het is een creatieve opleiding, waarin je op speelse wijze diepe processen verkent. Klik voor meer info over de opleiding, de data en aanmelding op de bovenstaande link!
Als kindertherapeut, kinderbegeleider of gezinscoach werk je veel met de natuur

Opleiding Kinderbegeleider en jeugdbegeleider“Het is niet de kunst om volwassen te worden, maar om de puurheid van het kind te behouden.”
De opleiding Kinderbegeleider en jeugdbegeleider is voor iedereen die met kinderen en / of jongeren werkt of interesse heeft om met deze groep te gaan werken.

Waarom deze beroepsopleiding?


Van oorsprong zijn alle kinderen die geboren worden puur, ongeschonden en nog helemaal verbonden met hun essentie. Helaas komt het vaak voor dat het kind deze puurheid al in een vroeg stadium in mindere of meerdere mate loslaat. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld een moeilijke zwangerschap, door de geboorte, door als kind niet begrepen te worden of met pijnlijke situaties geconfronteerd te worden.

Door een goede begeleiding van kinderen en hun ouders leren we de kinderen zich (weer) te verbinden met hun eigen puurheid en essentie, zodat ze het leven kunnen leiden dat zij willen en waarvoor zij gekomen zijn.

Wij vinden het heel belangrijk dat er steeds meer begeleiders komen die kinderen vanuit een eerlijke, oprechte en diepgaande benadering kunnen coachen en begeleiden. Het is tijd dat de kinderen van nu echt kunnen gaan staan voor hun eigen en onze toekomst.


Hoe ziet de opleiding er uit?


De opleiding duurt twee jaar en bestaat uit 16 weekenden en minimaal 2 praktijkweken. Tussen de weekenden door oefen je samen met je studiegenoten in  huiswerkgroepen. Hiervan wordt regelmatig verslaglegging gevraagd, waarop je feedback krijgt. Ook is er regelmatig een coachingsgesprek, waar persoonlijke aandachtspunten aan de orde komen. Tijdens de opleiding wordt in eerste instantie gewerkt aan je eigen bewustwording en heling van persoonlijke stukken. Hierin is heling van zwangerschap en geboorte een belangrijk aandachtspunt. Alleen als je eigen proces hebt doorgewerkt kom je weer in contact met jezelf en kun je kinderen ook op een eerlijke manier benaderen. Vervolgens wordt ingegaan op de kinderen en jeugd van nu. Ook wordt veel aandacht besteed aan het communiceren met de ouders. Vaak ligt een deel van het “probleem” ook bij de ouders.
Naast theoretische informatie krijg je veel praktische aanwijzingen en worden handvatten aangereikt om met de kinderen te kunnen werken. Tijdens het begeleiden van een kinderweek en/of een jongerenweek ga je in de praktijk aan de slag en werk je met kinderen en hun ouders, waarbij veel super- en intervisie is. Uiteraard ga je ook zelf thuis aan het werk, waarover je feedback krijgt. Tijdens het laatste blok wordt met name aandacht besteed aan integratie en worden je handvatten aangereikt hoe je het geleerde in de praktijk kunt brengen. De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht en een verslag.


Voor wie is deze opleiding bedoeld?


De opleiding is geschikt voor een ieder die met kinderen of jongeren werkt of wil gaan werken. Maar ook voor ouders of anderen die diepgaand inzicht over kinderen willen krijgen. Je kunt zowel deelnemen als je interesse hebt om met kinderen individueel te gaan werken, maar ook als je in groepsverband met ze wilt werken. De opleiding is ook zeer geschikt voor leerkrachten, mensen die in de kinderopvang of naschoolse opvang werken en meer diepgang willen in het contact met hun leerlingen.
Wat maakt deze opleiding uniek?


De opleiding kinder en jeugdbegeleider die op Mirre gegeven wordt is in die zin uniek dat het een opleiding is, speciaal ontwikkeld voor deze tijd. Je eigen proces krijgt specifieke aandacht. Je leert met een frisse blik te kijken naar de kinderen en maakt op zielsniveau contact met hem / haar. Op deze manier leer je het kind te begrijpen en ontdek je wat zijn / haar behoeften zijn, los van welke theorie ook. Zwangerschap en geboorte nemen een speciale plek in , omdat in onze visie daar al vaak de “kiem” van het probleem ligt.
Door af te stemmen op het kind leer je te ontdekken wat zijn / haar krachten zijn, zodat je deze kunt versterken. Daarnaast is het uniek dat je in deze opleiding leert werken in de praktijk met supervisie en coaching. Je leert hier niet alleen met de kinderen te werken, maar ook met de ouders.

Wat kun je met de opleiding?


Na het volgen van de opleiding ben je in staat om met een zuivere en heldere blik naar kinderen en jongeren te kijken. Je kunt op een diepgaande manier met deze groep en hun ouders / begeleiders communiceren en werken. Indien je al met kinderen werkt, geeft het een enorme verdieping in je werk. Je kunt er ook voor kiezen om een eigen praktijk als kindertherapeut, gezinscoach of jongerenbegeleider te starten. Je kunt zowel individueel als in groepsverband met kinderen werken.
Afgestudeerde kinder en jeugdbegeleiders kunnen zich aansluiten bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV). De VIV richt zich op mensen die beroepsmatig werken als therapeut, coach en/of trainer en die een holistische behandelwijze uitoefenen voor particulieren en/of bedrijven, waarbij 'vitaliteit' op alle niveaus centraal staat. Tevens is er na het afronden van de opleiding mogelijkheid tot intervisie en nascholing op ons opleidingscentrum.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen:  •  De invloed van de zwangerschap op het kind
  •  Mogelijke gevolgen van de geboorte
  •  Omgaan met niet eigen energie
  •  Aanpassen aan deze wereld
  •  Gezond omgaan met seksualiteit
  •  Invloed van verslavingen
  •  Pijnlijke ervaringen genezen
  •  Hoogsensitiviteit, wat helpt?
  •  Invloed van echtscheiding en samengestelde gezinnen
  •  Communicatie met ouders / opvoeders
  •  Op zielsniveau contact maken
  •  Afstemming op de kinderen van nu
  •  Herkennen en versterken van talenten
  •  Achtergronden en diepere betekenis van ziektes en “labels”,
     bijv. ADHD.
  •  Problematiek van jongeren tot 20 jaar
  •  Beweging en creativiteit
  •  Invloed van de natuur op kinderen
  •  Sjamanisme, rituelen met kinderen
  •  Opzetten van een eigen praktijk


Inhoud van de verschillende lessenEerste jaarBewustwording van jezelf


Tijdens de eerste weekenden staat het eigen proces centraal. Het is belangrijk om je bewust te worden van je eigen blokkades en oude overtuigingen. Door oude pijnen te verwerken en oude overtuigingen los te laten kun je op een ‘schone’ en zuivere manier naar het kind kijken, zonder dat je geblokkeerd wordt door je eigen onverwerkte ervaring. Er wordt aandacht geschonken aan je innerlijke kind, de periode rondom je conceptie, de zwangerschap en de geboorte. Tevens word je je bewust welke invloed deze ervaringen op de rest van je leven kunnen hebben. We gaan op zoek naar je kwaliteiten en krachten: welke talenten heb je en hoe wil je ze neerzetten?
NB. Het is mogelijk dat de weekenden te kort voor je zijn om het hele eigen proces door te werken. Ongeveer halverwege het eerste jaar vindt er een coachingsgesprek plaats en wordt er gekeken waar nog aandacht nodig is. Het advies kan bijvoorbeeld zijn om individuele sessies te gaan volgen of extra aandacht te schenken aan het helen van je geboorteproces.Kinderen en jeugd


Hier maken we de overstap naar kinderen en jeugd. Wat maakt het werken met kinderen en jeugdigen specifiek. Wat moeten of kunnen we met het fenomeen ‘nieuwe tijdskinderen’? Welke aanpassingen moeten zij maken om in deze wereld goed te kunnen functioneren? Wat zijn de problemen en / of belemmeringen waar ‘de jeugd van tegenwoordig’ zich mee geconfronteerd ziet? Wat is de invloed van echtscheiding? Welke problematiek speelt er bij samengestelde gezinnen en adoptie / pleegkinderen? Hoe communiceer je met kinderen en met de jeugd? En hoe communiceer je met baby’s en eventueel met ongeboren kinderen?
Er worden praktische aanwijzingen en handvatten gegeven hoe je met kinderen om kunt gaan en wat je kunt doen om ze te begeleiden. Thuis ga je met ‘oefen’ kinderen aan de slag.

Andere onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn spel, creativiteit en de invloed van edelstenen en de planeten. Communicatie is een belangrijk onderwerk  en je leert hoe je een intakegsprek kunt houden. Ook zal er in de natuur worden gewerkt, hetgeen vaak een positieve uitwerking op kinderen heeft.
Tweede jaarDe praktijk en leren werken met ouders en gezinnen


Het tweede jaar start met het begeleiden van één of twee gezinsweken. Tijdens de gezinsweken komen ouder(s) met hun kind(eren) voor een vierdaagse week naar Mirre toe om de verbinding met hun kind(eren) te versterken. Ouders en kinderen hebben een eigen programma. Tijdens deze week ben je aanspreekpunt voor het kind. Op de begeleiding krijg je supervisie en coaching.
De opleidingsweekenden die volgen zullen vooral gericht zijn op de praktijk, het werken met jongeren en de communicatie naar ouders en derden. Er is een mogelijkheid tot het begeleiden van een jongerenweek, deze is facultatief. Daarnaast zet je bij je eigen proces de punten op de i.
Tijdens het begeleiden van de volgende gezinsweek begeleid je niet alleen de kinderen, maar ook de ouders. Je krijgt inzicht in de integratie in de praktijk. In het laatste weekend krijg je handvaten hoe je je eigen praktijk op kunt zetten.
Tevens is er dan een presentatie van jouw examenopdracht.

Praktische informatie
De tweejarige opleiding bestaat uit 16 weekenden en meerdere praktijkweken. De weekenden starten in principe op donderdagavond om 20.00 uur en stoppen op zaterdag omstreeks 16.00 uur.

Kosten
De opleiding kost € 3395,- per jaar. Dit is inclusief overnachting en verzorging. Betalingsregelingen zijn in overleg mogelijk. De opleidingskosten zijn grotendeels aftrekbaar van de belasting.

Data 2011/ 2012:
29 t/m 31 september 2011, 3 t/m 5 november 2011, 8 t/m 10 december 2011, 12 t/m 14 januari 2012, 9 t/m 11 februari 2012, 15 t/m 17 maart 2012, 5 t/m 7 april 2012, 26 t/m 28 april 2012, 24 t/m 26 mei 2012, 21 t/m 23 juni 2012.
(alle data zijn onder voorbehoud)Klik hier om u aan te melden voor de opleiding kinder en jeugdbegeleider

Als kindertherapeut, kinderbegeleider of gezinscoach werk je veel met de natuur
Als kindertherapeut, kinderbegeleider of gezinscoach werk je veel met de natuur
Als kindertherapeut, kinderbegeleider of gezinscoach werk je veel met de natuur
Als kindertherapeut, kinderbegeleider of gezinscoach werk je veel met de natuur